Web Sitemiz Yay?nda

21. yzy?l?n en nemli geli?melerinden biri de internet. a?? yakalamak ve lkemize a? atlatmak iin bilgi teknolojilerinden olabildi?ince yararlan?lmal?. Bu kapsamda internet sitemiz art?k yay?nda. Sadece tan?t?m amal? de?il m?terilerimizle olan etkile?imimizi en st dzeyde tutacak ?ekilde kodland?!