Hakk?m?zda


Helvac?kara Galvaniz, 1977 y?l?nda kurulmu? olup Gaziantep’in ilk galvaniz tesisi olma özelli?ine sahiptir.

700 m2 lik kapal? alana sahip olan tesisimizde; Elektrogalvaniz kaplama, Alüminyum eloksal kaplama, Mangan fosfat kaplama i?lemleri uygulanmaktad?r.


35 y?l? a?k?n bir süredir hizmet vermenin gururunu ya?ayan firmam?z, makine sektörüne, in?aat sektörüne, h?rdavat sektörüne, ziraat sektörüne, Do?algaz sektörüne ve su tesisat? sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir.


Üstün hizmet, kaliteli hizmet, güvenilir hizmet verme ilkesiyle yola ç?kan ve bu yolda uzun y?llar hizmet vermenin gururunu ya?ayan firmam?z bunu uzun y?llar daha sürdürmeyi hedeflemektedir.